Salget af biler i 2008

2008 var et usædvanligt år for bilbranchen, og salget at personbiler. Det første halve år var lige som slutningen af 2007, rigtig fornuftigt, mens det andet halvår var katastrofalt for bilsælgerne. Det blev en generel trend at købe små biler, og de danske biler kunne i starten af året, nu i gennemsnit køre 2 km længere på literen, med en 4 % mindre motor og en gennemsnitsvægt der var 3 % lavere, sammenlignet med bilerne i 2006. Denne udvikling skyldes i høj grad, at danskerne valgte anderledes biler end i 2006, pga. afgiftsændringerne i 2007. Brændstofs priserne var også utrolig høje på dette tidspunkt, så man kunne spare mange penge, ved at købe en bil med lavt brændstofs forbrug. Bilernes rækkevidde på literen blev ved med at udvikle sig, og i midten af året kunne den 5 % mindre nye gennemsnits bil, køre 2,7 km. længere på literen, sammenlignet med bilen i år 2006.Bilsalg 2008
Som bekendt trådte finanskrisen for alvor til i midten af dette år, og skabte en voldsom opbremsning i bilsalget. Der blev i dette år i alt solgt 150.185 nye personbiler, hvilket med omkring 13.000 eller 7 % mindre biler solgt ift. forrige år, slet ikke var dårligt. Det alarmerende i dette var, at november og december måned skabte en nedgang i salget af personbiler på i alt 38 % og hele 40,2 % for varebiler. Året var specielt hårdt for salget af varebiler som havde en nedgang på i alt 40 % i forhold til året før. Både forbrugerne og virksomhederne trak altså i ’håndbremsen’ og salget faldt drastisk. Virksomhederne havde sværere ved at låne, og forbrugerne var bange for at bruge deres penge. Danske Bank vurderede på det tidspunkt at det dramatiske fald i slutningen af året, var et klart udtryk for, at pessimismen og tilbageholdenheden havde et solidt greb på forbrugerne på det danske marked. Er man usikker på om man har sit job om et halvt år, er det oplagt at vente med køb af ny bil. Nedgangen i bilkøbet i 2008 har været meget omfattende og brat, og gjaldt både for brugte og nye biler. Kigger man på tallene fra 2007, lå de private husholdningers køb 8 % lavere i 2008. Denne graf illustrerer hvordan salget i starten af året havde udviklet sig positivt ift. året før, og hvordan det siden hen udvikler sig negativt.

Salget af den lille klasse af biler, der nu havde fået den populære Toyota Aygo, begyndte for alvor at vokse, og denne klasse, fik som det eneste segment, med en stigning i salget på 7 %, en positiv vækst i salget, sammenlignet med året før.
Som fortalt havde det danske marked fået en ny spiller på banen, minibilen Toyota Aygo, og netop denne bil satte sig akkurat ind på første med 5.313 biler solgt, og en markedsandel på 3,5 %. Det var blot 50 biler som skilte Aygo’en fra lille klasse bilen Skoda Fabia, som indtog 2. pladsen, 1000 biler foran Peugeot 207. 2008 var altså året, hvor segmentet ”lille klasse biler” for alvor trådte igennem, med en markedsandel på hele 44,1 %.

Redegørelse for salget af biler i 2007

År 2007 var ligesom 2006 et strygende år for bilbranchen, med et rigtig fornuftigt salg, og en stigning af personbilssalget på 4 % i forhold til forrige år. Salget af personbiler kom op på i alt 162.668 og det var specielt i sidste halvdel af 2007 at salget gik frem, og var i denne periode 13 % højere end 2006. Starten af dette år var ikke god for bilsælgerne, og branchen havde et fald i salget af biler ift. til 2006, det foregående år. I 2007 skete der ændringer i bilafgifterne hvor sikkerhed og lavt brændstofforbrug blev tilgodeset, og dette kan tænkes at have haft indflydelse på denne negative udvikling af bilsalget i starten af året. Denne afgift var med til at lempe afgifter på hvidpladebiler og samlet set stramme afgifterne for gulpladebiler. Denne afgift skulle være med til at forbedre miljøet.statistik for bilsalg
Afgiftsomlægningen som bl.a. hævede registreringsafgiften med 20 % på varebiler over 2 tons, kan også være skylden til det faldne salg af varebiler, som i forhold til 2006, var 11 % lavere. Dette skete især i den private sektor som i alt havde et fald på 62 % de sidste 6 måneder i året. Den adm. Direktør for de Danske Bilimportører Bent Mikkelsen udtaler således ”Når vi ser et fald i salget af varebiler, skyldes det ikke kun, at forårets omlægning af bilafgifterne indebar højere afgifter for visse varebiler, men også, at der har været megen fokus på privates kørsel i varebiler. Mange har fejlagtigt fået indtryk af, at private ikke må køre i en bil på gule plader. Hvis private betaler moms og den årlige tillægsafgift for privatbenyttelse, kan de dog frit benytte en bil på gule plader til private formål.”
Det kan altså tænkes at forbrugerne på mange måder har afgrænset deres køb pga. uvished omkring hvorvidt de måtte noget eller ej. Omlægningerne i afgifterne har skabt uvished blandt mange private købere, og skabt en generel usikkerhed for brugen af varebiler. Det ses ud fra denne graf, at 2007 har været et strålende år for bilbranchen.

I denne periode så man et væsentligt fald på 8,6 % i salget af de tunge mellemklasse 2 biler (Volkswagen Passsat, Toyota Avensis Ford Mondeo osv.), mens salget af de lidt mindre biler, mellemklasse 1 (skoda Octavia, Peugeot 307 osv.), havde en svag stigning på lidt over 2 %, sammenlignet med år 2006. På trods af afgiftsomlægningerne, havde den Lille klasse (Peugeot 207, Skoda Fabia, Suzuki Swift osv.), som blev mindst ramt af afgifterne, ikke en speciel markant udvikling i salget, og lå på godt og vel det samme salg af biler som året før, omkring 37 %. Den mest solgte bil på dette tidspunkt var den tyske Volkswagen Passat, som med 5.290 biler solgt, havde omtrent 3,3 % af markedet. Dernæst var 2. og 3. pladsen indtaget af to biler i den lille klasse.